Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vezi aici detalii despre cum poți trimite automat mesaje printr-un singur click: Comunicare automatizată cu talentele prin sistemul de notificări (sms & email) al platformei.