Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pentru redifuzare = prelungirea perioadei de difuzare a productiei, se aplica un procent % din bugetul initial pentru drepturi, NU din bugetul total. De regula acesta este intre 50% -80% din primul an, pentru fiecare an suplimentar de difuzare. Acest procent pentru redifuzare NU se aplica si la bugetul/zi de filmare, ci doar la bugetul pentru drepturi. La fel se procedeaza pentru fiecare teritoriu sau mediu nou de difuzare, care apar ulterior semnarii contractului initial.

...