Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • pe cardul de prezentare al talentului, sub categoria din care face parte;

  • pe profilul talentului, in subtitlu, imediat sub prenumele si ID-ul talentului;

  • in sectiunile: Overview si Agency.

...