Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5.6 Evidența creditelor și controlul balanței companiei

VI. Abonament acces și pachete credite 

6.1 Abonament acces The Cast List

6.2 Pachete credite The Cast List

6.3 Servicii suplimentare

Notă! Recomandăm accesarea platformei de pe calculator, folosind versiuni actualizate ale browserelor Google Chrome sau Mozilla Firefox. Momentan platforma nu este optimizată pentru toate browserele, iar versiunea de mobil sau tabletă nu este complet funcțională. 

...